Vấn đề và giải pháp

Vấn đề và giải pháp

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cộng đồng doanh nghiệp. Dưới đây là những bài viết được đúc kết lại nhằm mục đích tham khảo.
Xây dựng văn hóa kỷ luật trong nội bô doanh nghiệp quản lý nhân sự hiệu quả
16 Th 2

Xây dựng văn hóa kỷ luật trong nội bô doanh nghiệp quản lý nhân sự hiệu quả

Trong bối cảnh bất định và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, sự kỷ luật là sức mạnh tạo nên sự khác biệt cho tổ chức và là nền tảng mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng. Xây dựng văn hóa kỷ luật là điều quan trọng không thể thiếu trong một doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
Phương pháp quản lý tiến độ công việc của nhân sự trong giai đoạn work from home
16 Th 2

Phương pháp quản lý tiến độ công việc của nhân sự trong giai đoạn work from home

Trong quá trình kết nối, làm việc online - work from home các công ty gặp rất nhiều vấn đề trong việc quản lý nhân viên. Chủ doanh nghiệp rất khó kiểm soát hay theo dõi được tiến độ công việc của nhân sự.

Tìm hiểu thêm