Bảng giá
Bảng giá dịch vụ

Giá cạnh tranh nhất

Bảng giá dịch vụ tính theo tài khoản người dùng theo tháng hoặc năm. Đơn giá dịch vụ phụ thuộc vào vai trò của người dùng trong tổ chức.

price
20.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Nhân viên
 • Toàn bộ nghiệp vụ với vai trò nhân viên
 • 06 phần hành tác nghiệp
 • 07 phần hành điều hành
 • 1 nghiệp vụ quản trị
 • Hàng trăm biểu mẫu, tài liệu tham khảo
 • Hỗ trợ 24/7
Đặt lịch Tư vấn
price
200.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
Quản trị
 • Chỉ số sức khỏe doanh nghiệp
 • Giám sát kế hoạch thực hiện
 • Tìm và sửa lỗi vận hành
 • Toàn bộ nghiệp vụ nhà quản lý
 • Toàn bộ nghiệp vụ nhân viên
 • 24/7 Hỗ trợ 24/7
Đặt lịch Tư vấn
Bạn đã sẵn sàng lộ trình chuyển đổi số chưa?

Có bất kỳ thắc mắc gì? Liên hệ tư vấn sâu , hoặc Live Chat với chúng tôi.

Thiết kế chi phí cho riêng bạn

1. Chi phí thuê dịch vụ phần mềm quản trị (SaaS F1 Plus)

Các chi phí khởi tạo.

2.000.000 VNĐ/Lần
Thời gian thuê
Loại tài khoản
Số lượng người dùng
 

2. Tính năng cộng thêm

Những tính năng phát triển theo yêu cầu, tích hợp với các hệ thống khác nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp.

3. Dịch vụ cộng thêm

Những dịch vụ tư vấn, hỗ trợ được thiết kế riêng cho doanh nghiệp giúp cho ứng dụng công nghệ được dễ dàng, hiệu quả.

Tư vấn chuyển đổi số tinh gọn, phù hợp bối cảnh, tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống lõi tài chính bài bản.

10.000.000 VNĐ/Lần

Chi phí hỗ trợ doanh nghiệp (dưới 10 người).

1.000.000 VNĐ/Tháng

Hỗ trợ doanh nghiệp (trên 10 người).

2.000.000 VNĐ/Tháng

Đào tạo doanh nghiệp sử dụng tại điểm.

2.000.000 VNĐ/Lần

4. Ngân sách dự kiến

Chi phí cơ bản
Chi phí khởi tạo

Nhân viên

Người quản lý

Quản trị

Tính năng cộng thêm
Dịch vụ cộng thêm
Phí tư vấn chuyên sâu

Hỗ trợ sử dụng (dưới 10 người)

Hỗ trợ sử dụng (trên 10 người)

Đào tạo sử dụng


Tổng cộng

Lưu ý: Chi phí ở trên chỉ là chi phí tạm tính. Trong trường hợp cần phương án chi phí cụ thể cho doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn (247-101-3686) để được báo giá chính xác nhất.