Sự kéo dài của dịch Covid-19 buộc các doanh nghiệp phải có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh để đưa công ty thoát khỏi vòng nguy hiểm. Một trong những việc quan trọng cấp thiết cần phải làm là tăng năng lực hiệu suất lao động.

Để có thể tăng được năng suất lao động thì nhà quản trị cần có những đổi mới trong tư duy, sự đổi mới ấy mang tính chất quyết định doanh nghiệp tăng trưởng hay tụt hậu so với các đơn vị khác.

  • Trước tiên, nhà quản trị cần phân tích lại chiến lược kinh doanh của công ty có phù hợp với tình hình thực tế từ đó có những thay đổi phù hợp để sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện tại, tập trung phát triển điểm mạnh của công ty dựa trên những yếu tố đang sẵn có như nguồn vốn, nhân sự…
  • Bên cạnh đó, nhà quản trị phải luôn nâng cao trình độ, cập nhật những tri thức mới về quản lý cũng như thị trường để đưa ra những kế hoạch có tính kịp thời và chủ động trước những sự thay đổi bất ngờ. Tìm kiếm phương pháp làm việc hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp để theo đối thủ tránh trường hợp một mình lạc hậu, tụt lại phía sau.
  • Áp dụng tiến bộ của công nghệ đổi mới sáng tạo trong sản xuất, trong quản trị doanh nghiệp tạo nên bộ máy, quy trình làm việc tinh gọn mà vẫn đảm bảo được chất lượng của công việc. Chuyên nghiệp hóa từng giai đoạn quy trình là một cách phù hợp để nhà quản trị có thể tăng năng lực và hiệu suất của doanh nghiệp.
  • Nên đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại để giảm bớt thời gian sản xuất, tuy nhiên việc đầu tư cũng cần phải nghiên cứu sao cho đúng trọng tâm đúng loại thiết bị cần dùng tránh lãng phí nguồn vốn vào những thứ không cần thiết. 

Tư duy phát triển

  • Một yếu tố cũng đặc biệt quan trọng mà các doanh nghiệp nên chú trọng là đẩy mạnh trách nhiệm với nguồn lực chính: nhân sự. Việc tạo cho người lao động môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng với chế độ đãi ngộ tốt sẽ thúc đẩy họ làm việc chỉn chu và gắn bó với doanh nghiệp lâu dài hơn. Thường xuyên có các buổi đào tạo hoặc training nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.Một đội ngũ nhân sự có chất lượng sẽ cải thiện được năng lực hiệu suất của doanh nghiệp. 

Năng lực hiệu suất lao động chính  là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở để nâng cao nguồn thu tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động.