Hỗ trợ chi tiết: Bán hàng

Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Bán hàng

Mục đích: Quản lý bán hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý dòng tiền vào ra khi vận hành một doanh nghiệp, quản lý ghi chép các khoản đầu vào cụ thể cũng như quản lý chúng một cách hiệu quả. Ngoài ra, phần mềm sẽ hỗ trợ cho người sử dụng trong việc thống kê cũng như báo cáo bán hàng để mang đến cho người quản lý cái nhìn tổng quan nhất về tình hình doanh nghiệp.

Truy cập chức năng quản lý bán hàng:

-  Để vào chức năng quản lý bán hàng: sau khi đăng nhập hệ thống-> kích chuột vào biểu tượng (góc phải phía trên màn hình hệ thống) -> trong phần Tác nghiệp -> chọn  Bán hàng

1.Báo giá

Mục đích: Ngoài mục đích để xác định số tiền mặt (tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ) được nhập vào quỹ - phiếu thu còn được xem là mẫu biên nhận để thủ quỹ làm căn cứ thu tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. ... Số phiếu thu sẽ được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán năm đó.

Truy cập chức năng báo giá:

Để truy cập chức năng quản lý báo giá: Sau khi truy cập vào chức năng bán hàng, xuất hiện giao diện Bán hàng -> kích chọn vào chức năng Báo giá

Tại đây người dùng có thể thêm mới, cập nhật và thao tác với báo giá doanh nghiệp.

1.1. Thêm mới

- Từ giao diện màn hình báo giá, người dùng kích chọn vào nút Lập báo giáđể bắt đầu tạo thông tin báo giá mới

- Tại màn hình thêm mới báo giá, người dùng nhập thông tin chung cho báo giá theo các trường thông tin như hình dưới đây:

+    Mã báo giá:

+    Ngày báo giá: Nhập giá trị ngày báo giá

+    Tên: Nhập giá trị tên báo giá

+    Khách hàng: Chọn khách hàng muốn báo giá

+    Số ngày nhận lead: Nhập giá trị ngày nhận lead báo giá

+  Hình thức chiết khấu, thuế: Chọn giá trị chiết khấu, thuế

+ Chia sẻ cho: Chọn chia sẻ cho nhân sự

+ Mô tả: Nhập nội dung mô tả về báo giá

+ Đơn vị tiền tệ: Chọn đơn vị tiền muốn báo giá

+ Sản phẩm dịch vụ: Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ muốn báo giá

+  Đơn giá: Nhập đơn giá cho sản phẩm dịch vụ

+  Số lượng: Nhập số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ báo giá

Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo các trường, người dùng nhấn nút , để hoàn thành việc tạo mới báo giá, nhấn để hủy bỏ lệnh tạo mới báo giá.

Sau khi hoàn thành thông tin báo giá mới sẽ hiển thị trong danh sách của báo giá

1.2. Xem danh sách

Sau khi truy cập vào chức năng báo giá, người dùng có thể nhìn thấy danh sách thông tin báo giá tại phía bên phải màn hình, sau danh sách danh mục chức năng

Tại đây người dùng có thể xem danh sách toàn bộ báo giá của doanh nghiệp mình, hoặc lọc danh sách theo các nhóm: báo giá chờ duyệt, báo giá đang duyệt, báo giá đã duyệt, và báo giá không duyệt. để xem danh sách thông tin báo giá theo các nhóm, người dùng chỉ cần kích chuột vào tên nhóm lọc phía bên trái danh sách

Người dùng cũng có thể xem danh sách theo phạm vi: Tất cả danh sách báo giá; báo giá tôi phụ trách (tương ứng đối với mỗi tài khoản người dùng đăng nhập) hoặc phạm vi theo phòng phụ trách

Người dùng cũng có thể xem danh sách theo nhãn: Báo giá trọng điểm, báo giá dự án, hay báo giá bán hàng.

1.3. Tìm kiếm

Trong danh sách hiển thị, người dùng có thể tìm kiếm thông tin báo giá theo tên báo giá

Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tên báo giá, bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào ô textbox search -> nhấn nút Enter.

1.4. Cập nhật nhãn báo giá

Để cập nhật báo giá:

Từ danh sách báo giá, người dùng kích chọn báo giá cần cập nhật bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi báo giá.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách để thực hiện lệnh cập nhật nhãn.

Sau khi chọn nút Cập nhật nhãn, xuất hiện hộp thoại Bạn chọn nhãn muốn cập nhật

- Người dùng nhấn nút Cập nhật để đồng ý lệnh cập nhật; Hoặc nhấn nút Đóng để hủy lệnh cập nhật

1.4. Xóa báo giá

Để xóa báo giá ra khỏi danh sách:

Từ danh sách báo giá, người dùng kích chọn báo giá cần xóa bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi báo giá.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách sau  đó chọn Xóa bản ghi được chọn để thực hiện hiệu lệnh xóa

Sau khi chọn nút Xóa, xuất hiện hộp thoại xác nhận Bạn có chắc chắn xóa hay không?

- Người dùng nhấn nút Xác nhận để đồng ý lệnh xóa; Hoặc nhấn nút Hủy để hủy lệnh xóa

 

1.5. Xem thông tin chi tiết báo giá

Tại danh sách báo giá, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một báo giá bằng cách, kích chuột vào báo giá tương ứng cần xem thông tin:

Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn của báo giá

-         Người dùng có thể xem thông tin chung của báo giá tại tab thông tin chung; có thể xem, tải các file đính kèm của phiếu tại tab đính kèm;

-         Bình luận báo giá

Người dùng có thể xem thông tin báo giá, và có thể đăng tải bình luận đối với báo giá, hoặc có thể đính kèm bổ sung tài liệu đối với báo giá.

Sau khi hoàn thành thảo luận người dùng nhấn nút để đăng Bình luận lên hệ thống

1.6. Quản lý Báo giá

Đối với người dùng chuyên môn thuộc bộ phận bán hàng, ngoài xem thông tin của báo giá còn có thể xét duyệt báo giá đăng tải lên

-  Duyệt báo giá: Nếu báo giá của cán bộ nhân viên đăng tải lên hệ thống, đáp ứng đúng và đủ thông tin, có tính chính xác người quản lý báo giá thực hiện kiểm tra và đồng ý duyệt báo giá bằng cách:

Người dùng kích chọn vào xem chi tiết của báo giá, sau khi xem thông tin và hoàn toàn đồng ý có thể nhấn nút phê duyệt báo giá ở phần khách hàng duyệt. Nhấn vào nút KH duyệt để duyệt báo giá được chia thành các phần ; hoặc nhấn vào nút   để từ chối báo giá nếu nội dung báo giá chưa đủ thông tin và có độ chính xác.

Người dùng có thể xem trong danh sách các báo giá đang ở trạng đã duyệt hay chưa tại trường trạng thái duyệt và khách hàng duyệt trong danh sách hiển thị

Hoặc có thể lọc danh sách theo các trạng thái: Chờ duyệt, đang duyệt, đã duyệt và không duyệt phía bên trái của danh sách

2.     Đơn hàng bán

Mục đích: Đơn hàng được hiểu là một chứng từ quan trọng trong ngành bán hàng cũng như trong công việc bán hàng. Đơn bán được lập nhằm quản lý đơn hàng của doanh nghiệp, đây chính là chứng từ bán hàng của doanh nghiệp. Bán hàng thường được lập bởi nhân viên bán hàng của doanh nghiệp khi phát sinh đơn hàng.

Truy cập chức năng đơn hàng:

Để truy cập chức năng quản lý đơn hàng: Sau khi truy cập vào chức năng bán hàng, xuất hiện giao diện Bán hàng -> kích chọn vào chức năng Đơn hàng bán.

Tại đây người dùng có thể thêm mới, cập nhật và thao tác với đơn hàng bán của doanh nghiệp.

2.1. Thêm mới

- Từ giao diện màn hình đơn hàng bán, người dùng kích chọn vào nút Lập đơn hàng để bắt đầu tạo thông tin đơn hàng mới

- Tại màn hình thêm mới đơn hàng bán, người dùng nhập thông tin chung cho đơn hàng bán theo các trường thông tin như hình dưới đây:

+    Ngày bán: Chọn giá trị ngày bán

+  Khách hàng: Chọn giá trị khách hàng theo mã khách hàng, tên, sđt, email

+ Phân loại: Chọn phân loại đơn hàng bán

+  Tên: Nhập giá trị đơn hàng bán

+ Hình thức chiết khấu, và thuế: Chọn giá trị theo các hình thức khác nhau

+ Người theo dõi: Chọn người theo dõi đơn hàng bán

+ Mô tả: Nhập giá trị mô tả đơn hàng bán

+  Nội dung bán hàng: Nhập nội dung bán hàng theo các đầu mục: Sản phẩm, đơn giá, số lượng, đơn vị tiền tệ.

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo các trường, người dùng nhấn nút , để hoàn thành việc tạo mới đơn hàng, nhấn   để hủy bỏ lệnh tạo mới đơn hàng.

Sau khi hoàn thành thông tin đơn hàng bán mới sẽ hiển thị trong danh sách của đơn hàng và ở trạng thái chờ duyệt

2.2. Xem danh sách

Sau khi truy cập vào chức năng đơn hàng bán, người dùng có thể nhìn thấy danh sách thông tin đơn hàng tại phía bên phải màn hình, sau danh sách danh mục chức năng

Tại đây người dùng có thể xem danh sách toàn bộ đơn hàng của doanh nghiệp mình, hoặc lọc danh sách theo các nhóm: đơn hàng chờ duyệt, đơn hàng đang duyệt, đơn hàng đã duyệt, và đơn hàng không duyệt. để xem danh sách thông tin đơn hàng theo các nhóm, người dùng chỉ cần kích chuột vào tên nhóm lọc phía bên trái danh sách

Người dùng cũng có thể xem danh sách theo phạm vi: Tất cả danh sách đơn hàng; đơn hàng tôi phụ trách (tương ứng đối với mỗi tài khoản người dùng đăng nhập) hoặc phạm vi theo phòng phụ trách

Người dùng cũng có thể xem danh sách theo nhãn: Khu vực hà nội.

 

2.3. Tìm kiếm

Trong danh sách hiển thị, người dùng có thể tìm kiếm thông tin đơn hàng bán theo tên

Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tên đơn hàng bán, bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào ô textbox search -> nhấn nút Enter.

2.4. Cập nhật nhãn đơn hàng

Để cập nhật đơn hàng:

Từ danh sách đơn hàng, người dùng kích chọn đơn hàng bán cần cập nhật bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi đơn hàng.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách để thực hiện lệnh cập nhật nhãn.

Sau khi chọn nút Cập nhật nhãn, xuất hiện hộp thoại Bạn chọn nhãn muốn cập nhật

- Người dùng nhấn nút Cập nhật để đồng ý lệnh cập nhật; Hoặc nhấn nút Đóng để hủy lệnh cập nhật

2.4. Xóa đơn hàng

Để xóa đơn hàng ra khỏi danh sách:

Từ danh sách đơn hàng, người dùng kích chọn đơn hàng cần xóa bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi đơn hàng.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách, sau đó chọn Xóa bản ghi được lựa chọn để thực hiện lệnh xóa.

Sau khi chọn nút Xóa, xuất hiện hộp thoại xác nhận Bạn có chắc chắn xóa hay không?

- Người dùng nhấn nút Xác nhận để đồng ý lệnh xóa; Hoặc nhấn nút Hủy để hủy lệnh xóa

2.5. Xem thông tin chi tiết đơn hàng bán

Tại danh sách đơn hàng bán, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một đơn hàng bằng cách, kích chuột vào đơn hàng bán tương ứng cần xem thông tin:

Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn của đơn hàng

-         Người dùng có thể xem thông tin chung của đơn hàng tại tab thông tin chung; có thể xem, tải các file đính kèm của đơn hàng tại tab đính kèm;

-         Người dùng có thể xem được doanh số bán hàng trên mỗi đơn hàng:

-         Người dùng có thể thêm doanh số cho nhân viên hoặc đơn vị, kích chuột vào nút để thêm doanh số tổng kết

-         Người dùng nhập chi tiết doanh số theo các đề mục như: Chọn doanh số, Ngày, Số tiền, Ghi chú

-         Sau khi nhập xong người dùng nhấn nút để đồng ý lệnh thêm mới doanh số; Hoặc nhấn nút để hủy lệnh thêm mới doanh số

 

-         Khi trạng thái đã được duyệt người dùng có thể quản lý được phiếu liên quan đi kèm với hợp đồng bán

-         Người dùng có thể thêm phiếu xuất kho hoặc phiếu thu

-         Thảo luận đơn hàng

Người dùng có thể xem thông tin đơn hàng, và có thể đăng tải bình luận đối với đơn hàng, hoặc có thể đính kèm bổ sung tài liệu đối với đơn hàng

Sau khi hoàn thành thảo luận người dùng nhấn nút   để đăng Bình luận lên hệ thống

2.6. Quản lý đơn hàng bán

Đối với người dùng chuyên môn thuộc bộ phận bán hàng, ngoài xem thông tin của đơn hàng còn có thể xét duyệt đơn hàng đăng tải lên

-  Duyệt đơn hàng: Nếu đơn hàng của cán bộ nhân viên đăng tải lên hệ thống, đáp ứng đúng và đủ thông tin, có tính chính xác người quản lý đơn hàng thực hiện kiểm tra và đồng ý duyệt đơn hàng bằng cách:

Người dùng kích chọn vào xem chi tiết của đơn hàng, sau khi xem thông tin và hoàn toàn đồng ý có thể nhấn nút phê duyệt đơn hàng ở phần khách hàng duyệt. Nhấn vào nút KH duyệt để duyệt đơn hàng bán được chia thành các phần ; hoặc nhấn vào nút   để từ chối đơn hàng bán nếu nội dung đơn hàng bán chưa đủ thông tin và có độ chính xác.

 

Người dùng có thể xem trong danh sách các đơn hàng đang ở trạng đã duyệt hay chưa tại trường trạng thái duyệt trong danh sách hiển thị

Hoặc có thể lọc danh sách theo các trạng thái: Chờ duyệt, đang duyệt, đã duyệt và không duyệt phía bên trái của danh sách

3.     Hợp đồng bán

Mục đích: Hợp đồng được hiểu là một chứng từ quan trọng trong ngành bán hàng cũng như trong công việc bán hàng. Hợp đồng được lập nhằm quản lý đơn hàng của doanh nghiệp, đây chính là chứng từ bán hàng của doanh nghiệp. Hợp đồng thường được lập bởi nhân viên bán hàng của doanh nghiệp khi phát sinh đơn hàng.

Truy cập chức năng hợp đồng bán:

Để truy cập chức năng quản lý hợp đồng bán: Sau khi truy cập vào chức năng bán hàng, xuất hiện giao diện Bán hàng -> kích chọn vào chức năng Hợp đồng bán.

Tại đây người dùng có thể thêm mới, cập nhật và thao tác với hợp đồng bán của doanh nghiệp.

3.1. Thêm mới

- Từ giao diện màn hình hợp đồng bán, người dùng kích chọn vào nút Lập hợp đồng để bắt đầu tạo thông tin hợp đồng mới

- Tại màn hình thêm mới hợp đồng bán, người dùng nhập thông tin chung cho hợp đồng theo các trường thông tin như hình dưới đây:

+    Ngày ký: Chọn giá trị ngày ký

+  Khách hàng: Chọn giá trị khách hàng theo mã khách hàng, tên, sđt, email

+ Phân loại: Chọn phân loại hợp đồng bán

+  Tên: Nhập giá trị hợp đồng bán

+ Hình thức chiết khấu, và thuế: Chọn giá trị theo các hình thức khác nhau

+ Người theo dõi: Chọn người theo dõi hợp đồng bán

+ Phụ trách: Chọn người phụ trách hợp đồng bán

+ Mô tả: Nhập giá trị mô tả hợp đồng bán

+  Nội dung hợp đồng: Nhập nội dung hợp đồng theo các đầu mục: Sản phẩm, đơn giá, số lượng, đơn vị tiền tệ.

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo các trường, người dùng nhấn nút , để hoàn thành việc tạo mới hợp đồng, nhấn   để hủy bỏ lệnh tạo mới hợp đồng.

Sau khi hoàn thành thông tin hợp đồng mới sẽ hiển thị trong danh sách của hợp đồng và ở trạng thái chờ duyệt

3.2. Xem danh sách

Sau khi truy cập vào chức năng hợp đồng bán, người dùng có thể nhìn thấy danh sách thông tin hợp đồng tại phía bên phải màn hình, sau danh sách danh mục chức năng

Tại đây người dùng có thể xem danh sách toàn bộ hợp đồng của doanh nghiệp mình, hoặc lọc danh sách theo các nhóm: hợp đồng chờ duyệt, hợp đồng đang duyệt, hợp đồng đã duyệt, và hợp đồng không duyệt. để xem danh sách thông tin hợp đồng theo các nhóm, người dùng chỉ cần kích chuột vào tên nhóm lọc phía bên trái danh sách

Người dùng cũng có thể xem danh sách theo phạm vi: Tất cả danh sách hợp đồng; hợp đồng tôi phụ trách (tương ứng đối với mỗi tài khoản người dùng đăng nhập) hoặc phạm vi theo phòng phụ trách

Người dùng cũng có thể xem danh sách theo nhãn: Hợp đồng quý I, hợp đồng quý II.

 

3.3. Tìm kiếm

Trong danh sách hiển thị, người dùng có thể tìm kiếm thông tin hợp đồng theo tên

Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tên hợp đồng, bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào ô textbox search -> nhấn nút Enter.

3.4. Cập nhật nhãn hợp đồng

Để cập nhật hợp đồng:

Từ danh sách hợp đồng, người dùng kích chọn hợp đồng bán cần cập nhật bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi hợp đồng.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách để thực hiện lệnh cập nhật nhãn.

Sau khi chọn nút Cập nhật nhãn, xuất hiện hộp thoại Bạn chọn nhãn muốn cập nhật

- Người dùng nhấn nút Cập nhật để đồng ý lệnh cập nhật; Hoặc nhấn nút Đóng để hủy lệnh cập nhật

3.4. Xóa hợp đồng

Để xóa hợp đồng ra khỏi danh sách:

Từ danh sách hợp đồng, người dùng kích chọn hợp đồng cần xóa bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi hợp đồng.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách, sau đó chọn Xóa bản ghi được lựa chọn để thực hiện lệnh xóa.

Sau khi chọn nút Xóa, xuất hiện hộp thoại xác nhận Bạn có chắc chắn xóa hay không?

- Người dùng nhấn nút Xác nhận để đồng ý lệnh xóa; Hoặc nhấn nút Hủy để hủy lệnh xóa

3.5. Xem thông tin chi tiết hợp đồng bán

Tại danh sách hợp đồng bán, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một hợp đồng bằng cách, kích chuột vào hợp đồng tương ứng cần xem thông tin:

Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn của hợp đồng

-         Người dùng có thể xem thông tin chung của hợp đồng tại tab thông tin chung; có thể xem, tải các file đính kèm của hợp đồng tại tab đính kèm;

-         Người dùng có thể xem được doanh số bán hàng trên mỗi hợp đồng:

-         Người dùng có thể thêm doanh số cho nhân viên hoặc đơn vị, kích chuột vào nút để thêm doanh số tổng kết

-         Người dùng nhập chi tiết doanh số theo các đề mục như: Chọn doanh số, Ngày, Số tiền, Ghi chú

-         Sau khi nhập xong người dùng nhấn nút để đồng ý lệnh thêm mới doanh số; Hoặc nhấn nút để hủy lệnh thêm mới doanh số

 

-         Khi trạng thái đã được duyệt người dùng có thể quản lý được phiếu liên quan đi kèm với hợp đồng bán

-         Người dùng có thể thêm phiếu xuất kho hoặc phiếu thu

-         Thảo luận hợp đồng

Người dung có thể xem thông tin hợp đồng, và có thể đăng tải bình luận đối với hợp đồng, hoặc có thể đính kèm bổ sung tài liệu đối với hợp đồng

Sau khi hoàn thành thảo luận người dùng nhấn nút   để đăng Bình luận lên hệ thống

3.6. Quản lý hợp đồng bán

Đối với người dùng chuyên môn thuộc bộ phận bán hàng, ngoài xem thông tin của hợp đồng còn có thể xét duyệt hợp đồng đăng tải lên

-  Duyệt hợp đồng: Nếu hợp đồng của cán bộ nhân viên đăng tải lên hệ thống, đáp ứng đúng và đủ thông tin, có tính chính xác người quản lý hợp đồng thực hiện kiểm tra và đồng ý duyệt hợp đồng bằng cách:

Người dùng kích chọn vào xem chi tiết của hợp đồng, sau khi xem thông tin và hoàn toàn đồng ý có thể nhấn nút phê duyệt hợp đồng ở phần khách hàng duyệt. Nhấn vào nút để duyệt đơn hàng ; hoặc nhấn vào nút   để từ chối báo giá nếu nội dung báo giá chưa đủ thông tin và có độ chính xác.

 

Người dùng có thể xem trong danh sách các hợp đồng đang ở trạng đã duyệt hay chưa tại trường trạng thái duyệt trong danh sách hiển thị

Hoặc có thể lọc danh sách theo các trạng thái: Chờ duyệt, đang duyệt, đã duyệt và không duyệt phía bên trái của danh sách

4.     Doanh số

Mục đích: Doanh số được hiểu là một doanh thu dựa trên cá nhân hay tổ chức phòng ban trong ngành bán hàng cũng như trong công việc bán hàng. Doanh số được lập nhằm quản lý nhận biết được doanh thu của từ cá nhân hay từng phòng ban của doanh nghiệp.

Truy cập chức năng doanh số:

Để truy cập chức năng quản lý doanh số: Sau khi truy cập vào chức năng bán hàng, xuất hiện giao diện Bán hàng -> kích chọn vào chức năng Doanh số.

Tại đây người dùng có thể thêm mới, cập nhật và thao tác với doanh số của doanh nghiệp.

4.1. Thêm mới

- Từ giao diện màn hình doanh số, người dùng kích chọn vào nút Thêm mới để bắt đầu tạo thông tin doanh số mới.

- Tại màn hình thêm mới doanh số, người dùng nhập thông tin chung cho doanh số theo các trường thông tin như hình dưới đây:

+    Loại: Chọn giá trị loại doanh số

+ Doanh số cho: Chọn giá trị cho doanh số nhân viên hay phòng ban

+ Ngày: Nhập giá trị ngày

+ Số tiền: Nhập số tiền

+ Ghi chú: Mô tả doanh số

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo các trường, người dùng nhấn nút , để hoàn thành việc tạo mới doanh số, nhấn   để hủy bỏ lệnh tạo mới doanh số.

Sau khi hoàn thành thông tin doanh số mới sẽ hiển thị trong danh sách của doanh số.

4.2. Xem danh sách

Sau khi truy cập vào chức năng doanh số, người dùng có thể nhìn thấy danh sách thông tin doanh số tại phía bên phải màn hình, sau danh sách danh mục chức năng

Tại đây người dùng có thể xem danh sách toàn bộ doanh số của doanh nghiệp mình, hoặc lọc danh sách theo các nhân viên hay đơn vị, hoặc ngày:

 

4.3. Tìm kiếm

Trong danh sách hiển thị, người dùng có thể tìm kiếm thông tin doanh số theo tên

Người dùng có thể tìm kiếm công việc theo tên doanh số, bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào ô textbox search -> nhấn nút Enter.

4.4. Xóa doanh số

Để xóa doanh số ra khỏi danh sách:

Từ danh sách doanh số, người dùng kích chọn doanh số cần xóa bằng cách tích vào ô check đầu dòng mỗi doanh số.

Sau đó người dùng kích vào biểu tượng phía góc phải của danh sách, sau đó chọn Xóa bản ghi được lựa chọn để thực hiện lệnh xóa.

Sau khi chọn nút Xóa, xuất hiện hộp thoại xác nhận Bạn có chắc chắn xóa hay không?

- Người dùng nhấn nút Xác nhận để đồng ý lệnh xóa; Hoặc nhấn nút Hủy để hủy lệnh xóa

4.5. Xem thông tin chi tiết doanh số

Tại danh sách doanh số, người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một doanh số bằng cách, kích chuột vào doanh số tương ứng cần xem thông tin:

Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn của doanh số