Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Tổng quan bài viết

Quản lý chi phí doanh nghiệp, hỗ trợ quản lý khoản thu, khoản chi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Mục đích: Quản lý quản lý chi phí của doanh nghiệp thông qua các phiếu thu, phiếu chi, hoạt động chuyển tiền của các tài khoản và các quỹ. Quản lý phân bổ chi phí hợp lý giúp doanh nghiệp lưu trữ, nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình cũng như dòng tiền lưu vận hành trong doanh nghiệp.

Truy cập chức năng quản lý chi phí:

-  Để vào chức năng quản lý chi phí: sau khi đăng nhập hệ thống-> kích chuột vào biểu tượng  (góc phải phía trên màn hình hệ thống) -> trong phần Tác nghiệp -> chọn  Chi Phí

Phân bổ chi phí

Mục đích: để Phân bổ chi phí và doanh thu cho các sản phẩm, bộ phận chức năng hay giữa các phòng ban phát sinh chi phí hoặc tạo ra doanh thu.

Ví dụ: Chi phí khấu hao của máy may được phân bổ đến từng chiếc áo được chiếc máy may ra.

Truy cập chức năng phân bổ chi phí:

Để truy cập chức năng phân bổ chi phí: Sau khi truy cập vào chức năng chi phí, xuất hiện giao diện Chi phí -> kích chọn vào chức năng Phân bổ chí phí.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Tại đây người dùng có thể tra cứu, phân bổ phiếu và sửa các phiếu đã được phân bổ trên các phiếu thu, phiếu chi.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Chuyển phiếu sang phân bổ hoặc không phân bổ

- Từ giao diện màn hình phân bổ chi phí, người dùng kích chọn vào chờ phân bổ để chọn phân bổ hoặc không phân bổ.

- Nếu phiếu đó không cần phân bổ thì chọn: phiếu sẽ được chuyển sang mục .
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

- Nếu phiếu đó cần phân bổ thì chọn

- Tại màn hình phân bổ chi phí, người dùng nhập thông tin chung cho phiếu theo các trường thông tin như hình dưới đây:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

+ Phiếu gốc: Thông tin từ phiếu gốc.

+ Mã tài khoản: Thông tin từ phiếu gốc.

+ Ngày hạch toán: Thông tin từ phiếu gốc.

+ Ngày ghi: Ngày ghi nhận phân bổ phiếu.

+ Số tháng: Số tháng phân bổ cho khoản thu, khoản chi.

+ Tên: Tên mới cho phiếu phân bổ để phục vụ tra cứu dễ dàng. Có thể nhấn để thêm nhanh tên.

Thêm tài khoản phân bổ.

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo các trường, người dùng nhấn nút , để hoàn thành phân bổ chi phí.

- Sau khi hoàn thành thông tin phiếu phân bổ sẽ được cập nhật trên danh sách .

- Có thể xóa bản ghi phân bổ trên trang danh sách khi bản ghi đó chưa được duyệt.

+ Vào danh sách đã phân bổ chọnmục cần xóa => chọn dấu ba chấm => chọn xóa bản ghi.

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

- Duyệt phiếu phân bổ đã hoàn thành kích vào tên phiếu phân bổ ở ngoài màn hình danh sách.

- Chọn duyệt hoặc không duyệt phiếu

- Chọn dấu ba chấm để sử hoặc xóa phiếu.

- Trao đổi thông tin, góp ý với nhân sự trong phần trao đổi của phiếu.

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

- Chọn => để hoàn thành một phiếu phân bổ.