Hỗ trợ chi tiết: Đánh giá

Trung tâm trợ giúp F1 Plus

Tất cả tài liệu cần thiết cho việc sử dụng được chúng tôi cung cấp tại đây.

Đánh giá

Tổng Quan

-          Là một chức năng cho phép nhân viên tự đánh giá và xem đội ngũ đánh giá về mình về các kỹ năng, thái độ, công việc, mục tiêu hoàn thành….. trong 1 tháng vừa qua. Giúp nhân viên xác định rõ mục tiêu, lộ trình thăng tiến thông qua việc đánh giá.

-     Chức năng chính: Đánh giá và theo giõi được năng suất làm việc, lộ trình thăng tiến của nhân viên.

- Hỗ trợ phương pháp đánh giá KPI.

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc, được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

  1. Hiệu suất làm việc của nhân viên trực quan, minh bạch, chính xác cũng như đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp; đồng thời nâng cao hiệu quả quy trình nghiệm thu việc và đảm bảo những mục tiêu, tầm nhìn có thể được hoàn thành đúng như kỳ vọng.
  2. Đối với nhân viên, họ sẽ xác định được khả năng hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra. Từ đó có động lực làm việc cũng như phát hiện ra các khiếm khuyết nếu chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ để cải thiện kịp thời.

- Hỗ trợ phương pháp đánh giá tổng thể.

Cách thức để đánh giá hiệu quả lao động toàn diện đó chính là OLE (Overall Labor Effectiveness). Là chỉ số đo lường kết quả công việc của đội ngũ, được tính toán dựa trên công thức OLE sau: OLE = A x P x Q:

  1. A (Available): chỉ số sẵn sàng làm việc.
  2. P (Performance): chỉ số năng suất.
  3. Q (Quality): chỉ số chất lượng công việc.

- Tự đánh giá và đánh giá.

1.  Giúp đỡ đội ngũ đánh giá và tự đánh giá kết quả, chất lượng hoàn thành chỉ tiêu.

2.  Giúp nhân viên xác định được mục tiêu rõ ràng trong công việc, lộ trình thăng tiến nghề nghiệp.

- Để vào chức năng đánh giá Đánh giá: Sau khi đăng nhập hệ thống => Click chuột vào biểu tượng (góc bên phải phía màn hình hệ thống) => Trong phần Điều Hành=> Chọn Đánh Giá.

- Giao diện đánh giá được hiển thị:

  Đánh giá

     a. Hiển thị danh sách kế hoạch công việc

        - Từ màn hình công việc => Click vào menu Đánh giá

        (Ảnh minh họa)

- Tại đây, người dùng có thể xem danh sách hiển thị đánh giá của các nhân viên thuộc cùng một đơn vị. Nếu là nhà quản lý sẽ hiển thị danh sách nhân viên được đánh giá của tất cả đơn vị.

        (Ảnh minh họa)

        - Khi muốn xem được đánh giá cũ hơn thì từ màn hình đánh giá chọn tab theo Tháng Năm .

    b. Tìm kiếm, và bộ lọc

- Người dùng có thể tìm kiếm đánh giá theo tên nhân viên và nội dung ghi chú, bằng cách nhập tìm kiếm vào ô text box search => nhấn nút Enter.

        - Người dùng có thể lọc theo Trạng TháiĐơn Vị

         + Theo trạng thái của bài đánh giá như (Chờ nhân viên đánh giá, chờ quản lý đánh giá, đã hoàn thành).

         + Theo Đơn vị như (Phòng công nghệ, Phòng hậu cần, Phòng kinh doanh…)

   c. Tạo đánh giá mới

      Khi nhân viên hoặc nhà quản lý tạo mới một đánh giá. Bản đánh giá sẽ được thông báo tới người trực thuộc liên quan đến bài đánh giá để vào hoàn thành bài đánh giá.

       - Tại màn hình Đánh Giá: Kích chọn nút <Thêm mới>

       => Xuất hiện màn hình lập đánh giá mới

- Nhập đầy đủ thông tin được điền trong phần của mình theo các tiêu chí của công ty.

     - Hoàn thành xong nội dung nhấn nút <Lưu> để hoàn thành lập đánh giá mới

     - Đánh giá tạo thành công sẽ hiển thị lên màn hình.

d. Xem thông tin chi tiết bản đánh giá

  Có 2 các để xem chi tiết một bản ghi:

  • Các thứ 1

          - Từ màn hình đánh giá Người dùng có thể click vào tên nhân viên trong bảng danh    sách đó:

  • Cách thứ  2

- Từ màn hình đánh giá ở cuối mối một danh sách click vào biểu tượng ở cuối mỗi danh sách, sau đó chọn Chi tiết

- Sau khi thực hiện 1 trong 2 các trên mà hình chi tiết sẽ hiển thị ra.

e. Xóa bản ghi

- Từ màn hình đánh giá Người dùng có thể click vào biểu tượng ở cuối mỗi danh sách, sau đó chọn đề thực hiện xóa 1 bản ghi.

- Nếu muốn xóa một hoặc nhiều bản ghi cùng 1 lúc thì có đề tích vào các ô check box ở cuối mỗi bản ghi, xong click vào biểu tượng , sau đó chọn Xóa bản ghi được chọn đề thực hiện lệnh xóa.

- Sau khi thực hiện xóa 1 hoặc nhiều bản ghi thì sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhân bạn có chắc chắn muốn xóa không?

 

- Người dùng nhấn nút Xác nhận để đồng ý lệnh xóa; Hoặc nhấn nút Hủy để hủy lệnh xóa