Chấm công
PiSA F1 +

Chấm công

Hỗ trợ đa dạng loại chấm công

F1 Plus, Hỗ trợ chấm công
F1 Plus

Các chức năng chính

Thu thập chi tiết thông tin về công điểm của đội ngũ, nhân viên.

Tích hợp thiết bị

Hỗ trợ chấm công từ thiết bị di động.

Tích hợp chấm công hành chính từ máy chấm công thông dụng trên thị trường: Ronald Jack, Wise eye, Mita, Gigata,...

Hỗ trợ nhiều loại công

Hỗ trợ các loại công thời gian, công khoán, công sản phẩm, công năng suất.

Chuyển hóa thông tin giờ giấc, vào ra, đi muộn về sớm, làm thêm, nghỉ không phép.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Linh hoạt

Linh hoạt nghiệp vụ chấm công với các bộ phận, ca, kíp khác nhau.

Đa dạng

Đa dạng cách thu thập công khoán, năng suất, kinh doanh, hành chính.

Tự động

Tự động kết nối các thiết bị chấm công khác nhau.

Minh bạch

Số liệu công điểm minh bạch cho nhân viên và đội ngũ quản lý.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ