PiSA F1 +

Đề xuất

Tinh gọn hóa quá trình Đơn từ, Yêu cầu, Đề xuất và Duyệt

F1 Plus, quản trị doanh nghiệp
F1 Plus

Các chức năng chính

Tự động hóa quá trình đề xuất và phê duyệt. Loại bỏ nỗi ám ảnh của nhân viên về quy trình giữa các phòng ban trong công ty.

Hỗ trợ các loại Đơn từ, Yêu cầu, Đề xuất, Đề nghị, Form biểu cần xét duyệt.

Quá trình được thực hiện online và tự động đến quy trình tương ứng.

 

Nhân viên không phải tìm hiểu quy trình và trình ký giữa các bộ phận.

 

Quản lý chặt chẽ các tài nguyên như ngày công, tài chính, nguồn lực.

 

Tự thiết lập thêm các loại đơn từ hành chính .

Tùy chỉnh thiết lập thêm các loại đơn từ hành chính phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

 

 

Tự xác lập quy trình Phê duyệt đề nghị.

Tự xác lập, thay đổi quy trình phê duyệt đề nghị áp dụng tại doanh nghiệp.

 

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Linh hoạt quy trình hành chính

Linh hoạt tùy chỉnh loại Đề xuất, Đề nghị, Yêu cầu và cấu hình quy trình Phê duyệt.

Kết nối Đề xuất với ngày công làm việc

Chuyển dữ liệu ngày công trong đề xuất tới các nghiệp vụ ngày công công làm việc.

Kết nối Đề nghị với tài chính

Đẩy dữ liệu chi phí đến nghiệp vụ tài chính.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ