Nhân lực
PiSA F1 +

Nguồn vốn nhân lực

Hoạch định nhân lực

F1 Plus, Hoạch định nguồn vốn nhân lực
F1 Plus

Các chức năng chính

Hoạch định, xác lập, kiểm soát chi phí lao động, giảm các quy trình thủ công và đơn giản hóa việc tuân thủ cho tất cả nhân viên.

Sổ cái nguồn vốn nhân lực

Cung cấp cái nhìn tổng quát về đầu tư và nhận về từ mỗi nhân lực

Tổng đãi ngộ : Lương cứng, lương khoán, thưởng, phúc lợi, giá trị chia sẻ lợi ích kinh doanh.

Tổng đóng góp: Điểm đánh giá toàn diện, kết quả vận hành công việc, doanh số mang lại.

Hoạch định cơ chế đầu tư nguồn lực

Lập ngân sách và quản lý các kế hoạch phúc lợi tại doanh nghiệp.

Giao khoán: Áp dụng triệt để việc giao khoán nhằm áp dụng phương pháp trả tiền cho hiệu suất, giúp nâng cao tính cam kết của đội ngũ.

Xác nhận khối lượng: thông qua quá trình xếp hạng hiệu suất, mức độ đạt được mục tiêu và các chỉ số khác vào tính toán lương thưởng, đãi ngộ.

Thống kê: Số liệu phân tích với hoạt động phúc lợi dành cho giám đốc điều hành, người quản lý và đội ngũ lao động.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Chủ động

Hoạch định chủ động với nguồn lực trong từng bối cảnh.

Trao quyền

Triệt để trao quyền cho đội ngũ dựa trên cam kết, kế hoạch, kết quả đạt được.

Hiệu suất

Thúc đẩy hiệu suất đội ngũ trên cơ sở tự giác cam kết.

Sổ cái

Hồ sơ chỉ số về hiệu suất đầu tư nhân lực.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ