Nhân sự
PiSA F1 +

Hồ sơ nhân sự

Thông tin nhân lực tinh gọn, tập trung

F1 Plus, Nguồn vốn nhân lực
F1 Plus

Các chức năng chính

Đơn giản hóa hệ thống hồ sơ nhân sự và quản lý toàn bộ lực lượng lao động của doanh nghiệp bằng một hệ thống hồ sơ duy nhất.

Cung cấp dịch vụ nhân sự

Cho phép người quản lý và nhân viên tự cập nhật (self service) thông tin và Duyệt hồ sơ.

Vòng đời của nhân lực

Quản lý thông tin từ khi tham gia đến khi nghỉ hưu cho tất cả thành viên.

Nhân thân: Thông tin cá nhân của nhân viên.

Tài khoản ngân hàng: Chuyển khoản lương, thưởng.

Đào tạo: Thông tin quá trình đào tạo.

Đào tạo nội bộ: Quản lý các khóa đào tạo nội bộ

Công tác: Thông tin quá trình làm việc.

Hợp đồng lao động: Hỗ trợ xem các hợp đồng lao động.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Số liệu phân tích

Tận dụng số liệu phân tích để có quyết định tốt hơn về lực lượng lao động.

Tự phục vụ

Đẩy nhanh các quy trình nhân sự với dịch vụ tự phục vụ.

Tự động hóa

Tự động hóa các quy trình thủ công.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ