Nội bộ
PiSA F1 +

Truyền thông nội bộ

Truyền thông mục tiêu, kế hoạch, văn hóa của tổ chức tới từng nhân viên

F1 Plus, Truyền thông nội bộ
F1 Plus

Các chức năng chính

Công cụ tạo điểm đồng thuận giữa các thành phần trong doanh nghiệp.

Truyền tải thông điệp, văn hóa, Gen của tổ chức.

Giúp cho doanh nghiệp đoàn kết và bền vững từ bên trong.

Lan tỏa giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đến từng nhân viên.

Truyền tải mục tiêu, kế hoạch đến từng nhân viên.

Truyền tải thông điệp và tầm nhìn của lãnh đạo tới các nhân viên.

Giúp các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc đóng góp sức lực giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Cung cấp thông tin nhiệm vụ công tác từng thời kì, thay đổi chính sách và bộ máy

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Minh bạch
Giúp các thành phần hiểu "doanh nghiệp" và chủ động hành động.
Đa chiều

Truyền từ trên xuống, thông từ dưới lên, lan tỏa toàn doanh nghiệp.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ