Tài liệu
PiSA F1 +

Tài liệu

Kho số hóa tài liệu doanh nghiệp

F1 Plus, Quản trị doanh nghiệp
F1 Plus

Các chức năng chính

Cung cấp giải pháp quản lý kho tài liệu số hóa được tổ chức khoa học theo ngành nghề, loại hình của doanh nghiệp.

Thống nhất tài liệu số

Thúc đẩy tính thống nhất, toàn vẹn trong quá trình quản lý hồ sơ, tài liệu sản xuất kinh doanh trong quá trình hình thành, sửa đổi và phân phối hồ sơ, tài liệu.

Chuyên quản và phân loại tài liệu

Do một bộ phận hoặc nhân viên chuyên trách đảm nhiệm và được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo doanh nghiệp. Tài liệu được phân loại theo Lĩnh vực, Thời kỳ, Hồ sơ, Chủ đề giúp dễ dàng tổ chức và phân phối tài liệu hiệu quả.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Thống nhất

Quản lý tính thống nhất và toàn vẹn hồ sơ tài liệu

Liên kết

Liên kết hồ sơ tài liệu lưu trữ với nghiệp vụ phát sinh

Phân loại

Phân loại hồ sơ tài liệu khoa học

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ