PiSA F1 +

Đãi ngộ

Trả đãi ngộ cho đội ngũ, lực lượng lao động hiệu quả linh hoạt

F1 Plus, Quản trị nguồn lực, đãi ngộ đội ngũ
F1 Plus

Các chức năng chính

Tối đa hóa độ chính xác, hỗ trợ đa dạng loại dữ liệu tính lương và lương thưởng bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Trả thưởng, phúc lợi lao động hiệu quả

Thực hiện công việc trả thưởng, phúc lợi dễ dàng dựa trên bảng xác nhận khối lượng kết quả và Xét duyệt từ bộ phận.

Tính lương hiệu quả

Xử lý bảng lương với nhiều loại lương, mức lương khác nhau và hỗ trợ tuân thủ bằng cách cung cấp bảng lương chính xác, báo cáo thuế và các quy tắc quản lý.

 

Chia sẻ lợi ích kinh doanh

Hỗ trợ công cụ, số liệu lên phương án chia sẻ lợi ích kinh doanh với đội ngũ.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Linh hoạt

Linh hoạt trong cách tính lương, trả thưởng.

Tự động hóa

Tự động trả thông tin về lương thưởng đến người lao động.

Số liệu hiệu suất

Hỗ trợ lên số liệu hiệu suất lao động thông qua bảng biểu.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ
PiSA F1 Plus

Liên hệ với chúng tôi