Quản trị
PiSA F1 +

Nền tảng quản trị

Hệ thống quản trị dựa trên hoạch định, trao quyền và kiểm soát.

Quản trị doanh nghiệp số tinh gọn
F1 Plus

Mô tả các thành phần

Nền tảng hoạch định doanh nghiệp đồng bộ giữa mục tiêu, kế hoạch và hệ cơ chế vận hành, kiểm soát. Quá trình vận hành dựa trên cơ chế trao quyền với số liệu tường minh.

Báo cáo BI

Cung cấp tùy chọn báo cáo thông minh với ở các lĩnh vực quản trị, tự động hóa công tác tổng hợp báo cáo bởi công nghệ hiện đại đến từ hãng.

Tìm hiểu thêm
Mục tiêu & kế hoạch

Cung cấp bộ công cụ xác lập tập mục tiêu xuyên suốt với sứ mệnh và giá trị của doanh nghiệp. Cụ thể hóa đo lường mục tiêu bằng kế hoạch tương ứng.

Tìm hiểu thêm
Phương án kinh doanh

Cung cấp công cụ ước tính lỗ lãi, định hình thương vụ. Hỗ trợ ước tính giá bán và tính lại giá vốn hàng đã có trong kho với hàng dự kiến nhập mới.

Tìm hiểu thêm
Kiểm soát nội bộ

Cung cấp công cụ thúc đẩy công việc kiểm soát nội bộ mang tính chất cộng tác và cải tiến. Cho phép kiểm soát được những vấn đề then chốt đang hoạt động tại doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn chuyên sâu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu giúp cho quá trình chuyển hóa "doanh nghiệp số" được tiến hành bài bản, đồng bộ, tinh gọn giảm thiểu thời gian và chi phí.

Liên hệ tư vấn
;
SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Hoạch định trao quyền

Hệ thống hoạch định rõ ràng minh bạch cho phép nhà quản trị xây dựng lộ trình trao quyền và giao khoán cho các bộ phận quản lý.

Điều chỉnh chủ động

Công cụ quản lý và giám sát giúp nhà quản trị phát hiện sớm vấn đề và điều chỉnh chủ động.

Vận hành hiệp đồng

Tạo dựng được nền tảng gắn kết tinh thần, hành động trong doanh nghiệp thông qua mục tiêu, giá trị cốt lõi và kết quả thực hiện.

Số liệu tường minh

Không có vùng mờ trong quá trình vận hành kinh doanh. Số liệu vận hành được cung cấp tường minh, kịp thời.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape