Kiểm soát nội bộ
PiSA F1 +

Kiểm soát nội bộ

Tìm và sửa lỗi hệ thống với tinh thần chủ động, hiệp đồng

PiSA F1 Plus
F1 Plus

Các chức năng chính

Thúc đẩy công việc kiểm soát nội bộ mang tính chất cộng tác và cải tiến.

Nắm rõ điều gì đang hoạt động tại doanh nghiệp

Điều gì đang hoạt động tốt? cải tiến chúng bằng cách nào? Điều gì vận hành không tốt? giải quyết vấn đề đó như thế nào?

Kiểm tra những vấn đề cốt then chốt

Xác định rõ ràng các vấn đề then chốt đang hạn chế sự tăng trưởng, tính hiệu quả trong công ty bạn.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Tiết kiệm

Hạn chế thời gian họp hành phí phạm.

Chủ động

Thúc đây công tác tự đánh giá và hiến kế.

Tham mưu

Nhận tham mưu công khai, đa chiều và ra quyết định.

Ngăn ngừa

Giải pháp ngăn ngừa, đùn đẩy trách nhiệm.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ