Mục tiêu kế hoạch
PiSA F1 +

Mục tiêu & Kế hoạch

Định hướng mục tiêu xuyên suốt và thúc đẩy kế hoạch vận hành dựa trên số liệu

F1 Plus Quản trị doanh nghiệp
F1 Plus

Các chức năng chính

Cung cấp bộ công cụ xác lập tập mục tiêu xuyên suốt với sứ mệnh và giá trị của doanh nghiệp. Cụ thể hóa đo lường mục tiêu bằng kế hoạch tương ứng.

Thúc đẩy đội ngũ tập trung vào mục tiêu

Thúc đẩy đội ngũ tập trung vào mục tiêu quan trọng đối với quá trình vận hành công ty.

Truyền thông mục tiêu đến toàn thể đội ngũ tại mạng nội bộ. Từng thời kỳ, tập trung với mỗi mục tiêu quan trọng nhất.

Cụ thể hóa và đo lường

Cụ thể hóa và đo lường mục tiêu bằng kế hoạch thực hiện tương ứng.

Xây dựng tập mục tiêu xuyên suốt với giá trị doanh nghiệp.

Quản trị và điều hành doanh nghiệp dựa trên mục tiêu và kế hoạch cụ thể

 

Xác lập, thực hiện và điều chỉnh

Công cụ xác lập, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Nhìn trước và điều chỉnh hành động trong "tương lai".

Kết nối số liệu quá khứ và tương lai

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Tổng quát

Góc nhìn tổng quan của nhà quản trị vận hành.

Gắn kết

Thực thi cam kết từ hệ tư tưởng tới hệ vận hành.

Linh hoạt

Dễ dàng linh hoạt chiến lược và điều chỉnh hành động

Tham chiếu

Liên kết số liệu thực hiện và số liệu kế hoạch

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ