Phương án kinh Doanh
PiSA F1 +

Phương án kinh doanh

Đánh giá phương án kinh doanh thương mại

F1 Plus, Quản trị doanh nghiệp, phương án kinh doanh
F1 Plus

Các chức năng chính

Cung cấp công cụ ước tính lỗ lãi, định hình thương vụ. Hỗ trợ ước tính giá bán và tính lại giá vốn hàng đã có trong kho với hàng dự kiến nhập mới.

Hỗ trợ dự thảo phương án kinh doanh thương mại.

Tùy chỉnh các chi phí phát sinh trong quá trình lập phương án nhập hàng.

Hỗ trợ tính lại giá vốn hàng đã có trong kho với hàng dự kiến nhập.

Ước tính các chỉ số lãi lỗ sau mỗi thương vụ.

Tùy chỉnh các loại chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng.

Hỗ trợ ước tính giá bán niêm yết với các chỉ số lãi lỗ tương ứng.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Định hình

Định hình nhanh chóng thương vụ

Linh hoạt

Chuyển mình linh hoạt với mặt hàng mới

Giá trị

Hỗ trợ kết nối tồn kho và giá vốn

Chỉ số

Nhìn sâu vào các chỉ số tài chính thương mại

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ