Tác nghiệp
PiSA F1 +

Vận hành tác nghiệp

Hệ thống tác nghiệp hiệp đồng giữa tuyến đầu và hậu phương

Quản trị điều hành tác nghiệp doanh nghiệp số tinh gọn
F1 Plus

Mô tả các thành phần

Quản lý điều hành tác nghiệp đạt được sự hiệp đồng giữa tuyến đầu và hậu phương nhằm thắng lợi trong trận chiến giá trị trải nghiệm khách hàng, cải tiến sản phẩm.

Khách hàng

Cung cấp công cụ hỗ trợ quá trình hình thành liên hệ, chuyển đổi và chăm sóc khách hàng.

Tìm hiểu thêm
Bán hàng

Quản lý toàn bộ quá trình hình thành báo giá, đơn hàng bán, hợp đồng bán, xuất kho và hỗ trợ sau bán hàng.

Tìm hiểu thêm
Mua hàng

Kiểm soát toàn bộ quá trình đề xuất, đơn hàng, hợp đồng mua hàng, nhập kho và công tác hậu cần sau mua hàng.

Tìm hiểu thêm
Kho hàng

Cung cấp công cụ quản lý giá trị hàng hóa thông qua nghiệp vụ nhập, xuất, tồn, điều chuyển, kiểm kê kho hàng.

Tìm hiểu thêm
Công nợ

Theo dõi công nợ sát sao trên từng đối tượng, loại tiền, món nợ. Phân loại công nợ theo sổ nợ.

Tìm hiểu thêm
Thu chi

Quản lý dòng tiền theo khoản mục và quĩ một cách khoa học. Hỗ trợ định khoản theo khoản mục.

Tìm hiểu thêm
Tài chính

Coming soon.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn chuyên sâu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu giúp cho quá trình chuyển hóa "doanh nghiệp số" được tiến hành bài bản, đồng bộ, tinh gọn giảm thiểu thời gian và chi phí.

Liên hệ tư vấn
;
SaaS F1 Plus 

Điểm ưu việt

Quản lý điều hành tác nghiệp đạt được sự hiệp đồng giữa tuyến đầu và hậu phương nhằm lợi thế cạnh tranh trong trận chiến trải nghiệm khách hàng, cải tiến sản phẩm.

Trải nghiệm khách hàng

Theo sát luồng phản hồi khách hàng về sản phẩm, đơn đặt hàng.

Hiệp đồng tác chiến

Cung cấp công cụ kết dính giữa thông tin tuyến đầu và hậu phương.

Kiểm soát tiền hàng

Dòng tiền, hàng hóa được vận hành tác nghiêp một cách trơn tru và kiểm soát.

Tài chính khỏe mạnh

Vận hành tác nghiệp dựa trên hệ thống tài chính hoạch định, khỏe mạnh.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape