PiSA F1 +

Chi phí

Trung tâm chi phí doanh nghiệp

F1 Plus, Hỗ trợ chấm công
F1 Plus

Các chức năng chính

Công cụ ghi nhận chi phí theo yếu tố và hỗ trợ phân bổ chi phí theo thời gian, yếu tố. Tự động hóa tối đa quá trình ghi nhận đối với ngành thương mại, dịch vụ

Phân bố chi phí.

Cho phép phân bổ chi phí theo thời gian, công đoạn, đối tượng

Ghi nhận chi phí yếu tố

Chuyển hóa phiếu chi, hoặc tạo chứng từ chi phí được ghi nhận theo các yếu tố đặc thù của tổ chức như là : line kinh doanh, chi nhánh, nhân lực, nghiệp vụ.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ