Công nợ
PiSA F1 +

Công nợ

Theo dõi công nợ hiệu quả

F1 Plus, Quản lý công nợ
PiSA F1 +

Các chức năng chính

Theo dõi chi tiết công nợ sát sao. Hỗ trợ theo dõi công nợ trên từng đối tượng, loại tiền, món nợ. Phân loại công nợ theo sổ nợ.

Đối tượng công nợ đa dạng .

Hệ thống cho phép quản lý công nợ với các loại đối tượng

Công nợ khách hàng, nhà cung cấp: theo dõi công nợ dựa trên chứng từ mua bán hàng

Công nợ nội bộ: theo dõi tạm ứng, thanh toán, quyết toán công nợ của nhân viên và các đơn vị nội bộ.

Đối soát xét công nợ tiện ích.

Lập bảng đổi soát công nợ dễ dàng.

Cho phép xác lập phiếu ghi nhận cộng nợ.

 

Cho phép chuyển nợ, bù trừ công nợ của một đối tượng hay giữa các đối tượng

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Sàng lọc

Sàng lọc món nợ theo tuổi nợ, đối tượng.

Truy xuất

Truy xuất món nợ theo chứng từ tương ứng.

Tính lãi

Hỗ trợ tính lãi suất trên món nợ.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ