Kho hàng
PiSA F1 +

Kho hàng

Quản lý giá trị hàng hóa thông qua nghiệp vụ nhập, xuất, tồn

F1 Plus, Nhập xuất tồn hàng hóa
PiSA F1 +

Các chức năng chính

Cung cấp công cụ quản lý giá trị hàng hóa thông qua nghiệp vụ nhập, xuất, tồn, điều chuyển, kiểm kê kho hàng.

Hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất

Cho phép sử dụng các phương pháp tính giá xuất: Bình quân gia quyền, đúng giá nhập, nhập trước xuất trước (FIFO), chọn xuất theo phiếu nhập.

Theo dõi biến động phát sinh giá trị hàng hóa.

Ghi nhận các biến động nhập, xuất, chuyển kho, số tồn kho tức thời từng loại vật tư, công cụ theo từng phiếu nhập, kho, model, đơn vị tính, chất lượng.

 

Tự động định khoản và kiểm tra cân đối.

Hỗ trợ tự động định khoản và kiểm tra cân đối số dư tiền và tài khoản hạch toán vật tư, công cụ tồn kho.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Theo dõi công nợ

Theo dõi Công nợ từ Phiếu xuất.

Liên kết phiếu thu

Liên kết Phiếu thu từ phiếu xuất.

Phương pháp giá vốn

Tính giá vốn hàng hàng kho theo các phương pháp khác nhau.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ