Mua hàng
PiSA F1 +

Mua hàng

Kiểm soát tiến trình mua hàng

F1 Plus, Phần mềm mua hàng
PiSA F1 +

Các chức năng chính

Cung cấp công cụ kiểm soát toàn bộ quá trình hình thành đề xuất mua hàng, đơn hàng mua, hợp đồng mua, nhập kho và công tác hậu cần sau mua hàng.

Hỗ trợ quy trình mua hàng tinh gọn.

Hỗ trợ chuyển đổi đề xuất, lập Đơn hàng, Hợp đồng mua.

Xác lập quá trình chuyển đổi Đơn hàng, Hợp đồng mua thành Phiếu nhập kho.

Đề xuất mua hàng.

Cho phép đề xuất và xét duyệt quá trình đề xuất mua hàng từ các phòng ban chức năng.

Theo dõi sát quá trình duyệt mua hàng.

Hỗ trợ quy trình duyệt nội bộ và đối tác duyệt.

Dễ dàng chia sẻ thông tin dự thảo chứng từ với đối tác.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Hỗ trợ nghiệp vụ

Hỗ trợ các phương án tiền hàng khác nhau.

Phân bổ chi phí

Phân bổ chi phí bộ phận, giá vốn hàng mua.

Duyệt chứng từ

Hỗ trợ Duyệt nội bộ và đối tác duyệt linh hoạt.

Liên kết hậu phương

Liên kết với kho hàng, công nợ đối tác

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ