Thu chi
PiSA F1 +

Thu chi

Quản lý dòng tiền theo khoản mục và quĩ

F1 Plus, Quản lý thu chi
PiSA F1 +

Các chức năng chính

Cung cấp giải pháp quản lý dòng tiền theo khoản mục và quĩ một cách khoa học.

Quản lý phiếu tiền tệ chặt chẽ.

Theo dõi dòng thu, chi và số dư tức thời cho mỗi loại tiền tại qũi và tại từng tài khoản tại ngân hàng.

Tùy chọn treo phiếu thu chi. Cho phép chỉ nhập chưa tổng hợp lại số dư.

Hỗ trợ đa tệ và tỷ lệ qui đổi tỷ giá liên ngân hàng.

Cho phép liên kết lập báo cáo kế hoạch dòng tiền.

Khoản mục thu chi khoa học.

Hỗ trợ phân loại khoản mục thu chi, hỗ trợ định khoản dựa trên khoản mục.

Kiểm tra số dư dựa trên tài khoản hạch toán.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Khoa học

Phân loại theo quĩ, khoản mục.

Kiểm soát

Soát duyệt các mục thu chi.

Kế hoạch

Liên kết kế hoạch tài chính dòng tiền.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ