Điều hành
PiSA F1 +

Hệ thống điều hành

Hệ thống quản lý sát sao, linh hoạt dựa trên công việc, hiệu quả.

Quản trị điều hành tác nghiệp doanh nghiệp số tinh gọn
F1 Plus

Mô tả các thành phần

Hệ vận động điều hành kết hợp giữa thúc đẩy, chỉ dẫn đầy đủ, tuân thủ cơ chế vận hành.

Công việc

Cung cấp công cụ lập kế hoạch, giao việc, theo dõi thực hiện, thống kê tiến trình vận hành công việc.

Tìm hiểu thêm
Đánh giá

Cung cấp giải pháp đánh giá tổng thể nguồn vốn đội ngũ dựa trên tiêu chí đo lường được.

Tìm hiểu thêm
Đề nghị

Tinh gọn hóa quá trình lập gửi Đề nghị, Đơn từ, Yêu cầu, Đề xuất và Xét duyệt chúng.

Tìm hiểu thêm
Tài liệu

Cung cấp giải pháp kho tài liệu số hóa được tổ chức khoa học theo ngành nghề, loại hình của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
Nội bộ

Truyền thông mục tiêu, kế hoạch, văn hóa của tổ chức tới từng nhân viên. Công cụ tạo điểm đồng thuận trong doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
Nhân sự

Đơn giản hóa hệ thống hồ sơ nhân sự và quản lý toàn bộ lực lượng lao động của doanh nghiệp bằng một hệ thống hồ sơ duy nhất.

Tìm hiểu thêm
Chấm công

Hoạch định, xác lập, kiểm soát chi phí lao động, giảm các quy trình thủ công và đơn giản hóa việc tuân thủ cho tất cả nhân viên.

Tìm hiểu thêm
Tính lương

Tối đa hóa độ chính xác, hỗ trợ đa dạng loại dữ liệu tính lương và lương thưởng bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn chuyên sâu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu giúp cho quá trình chuyển hóa "doanh nghiệp số" được tiến hành bài bản, đồng bộ, tinh gọn giảm thiểu thời gian và chi phí.

Liên hệ tư vấn
;
SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Quản lý sát sao

Quá trình điều hành công việc, quản lý hành chỉnh kịp thời trên phần mềm.

Đánh giá minh bạch

Đánh giá kết quả vận hành minh bạch với chỉ số cụ thể, rõ ràng.

Chỉ dẫn đầy đủ

Cung cấp công cụ chỉ dẫn nhân viên thực hiện toàn bộ quy trình.

Đa chiều thông tin

Truyền tải giá trị, văn hóa từ trên xuống, thông tin từ dưới lên và lan tỏa toàn danh nghiệp.

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape