Ứng dụng số: chiến lược số

Ứng dụng số


Thống kê Nhân sự 2023: Tìm kiếm Việc làm, Tuyển dụng, Tuyển dụng & Phỏng vấn
7 Th 1

Thống kê Nhân sự 2023: Tìm kiếm Việc làm, Tuyển dụng, Tuyển dụng & Phỏng vấn

Danh sách cuối cùng về thống kê và nghiên cứu nguồn nhân lực cho năm 2023. Xem dữ liệu về sơ yếu lý lịch, phỏng vấn xin việc cũng như tuyển dụng và tuyển dụng.

Tìm hiểu thêm
Thế hệ doanh nghiệp tinh gọn - làn sóng khởi nghiệp mới sau thời khủng hoảng covid
29 Th 11

Thế hệ doanh nghiệp tinh gọn - làn sóng khởi nghiệp mới sau thời khủng hoảng covid

Covid gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, mang đến sự bất ổn kéo dài nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới

Tìm hiểu thêm
Tái định hình doanh nghiệp thời hậu covid để phát triển bền vững
29 Th 11

Tái định hình doanh nghiệp thời hậu covid để phát triển bền vững

Chuyển dịch mô hình kinh doanh và chi phí để tăng cường sức bền và tính linh hoạt

Tìm hiểu thêm
Xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp
28 Th 10

Xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Một lộ trình bài bản sẽ giúp doanh nghiệp bạn đến đích một cách an toàn, và tránh những chi phí không cần thiết

Tìm hiểu thêm
Thách thức của ngành sản xuất trong thời kỳ chuyển đổi số
28 Th 10

Thách thức của ngành sản xuất trong thời kỳ chuyển đổi số

Khi công nghệ đang thay đổi ngày một nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức

Tìm hiểu thêm