Bán hàng
PiSA F1 +

Bán hàng

Thúc đẩy tính hiệp đồng trên toàn hệ thống bán hàng

F1 Plus, Hệ thống bán hàng
PiSA F1 +

Các chức năng chính

Cung cấp công cụ quản lý toàn bộ quá trình hình thành báo giá, đơn hàng bán, hợp đồng bán, xuất kho và hỗ trợ sau bán hàng.

Theo dõi quá trình chuyển đổi báo giá.

Theo dõi quá trình thực hiện Đơn hàng, Hợp đồng.

Liên kết tiến trình thực hiện vớ Công nợ và Phiếu xuất kho.

Phân tích vòng đời bán hàng (sale cycle).

Thông tin hình thành báo giá được minh bạch và kiểm soát.

Thúc đẩy quá trình hình thành báo giá.

Hỗ trợ cách tính chiết khấu và thuế khác nhau trên báo giá.

Chuyển đổi báo giá thành Đơn hàng, Hợp đồng.

is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Vận hành tự động quá trình Duyệt nội bộ và Khách hàng duyệt.

Hỗ trợ quy trình duyệt nội bộ và khách hàng duyệt.

Dễ dàng chia sẻ thông tin dự thảo chứng từ với đội ngũ và khách hàng.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Hỗ trợ nghiệp vụ

Hỗ trợ các phương án tiền hàng khác nhau.

Chia sẻ thông tin

Chia sẻ thông tin dự thảo chứng từ với đội ngũ và khách hàng.

Duyệt chứng từ

Hỗ trợ Duyệt nội bộ và khách hàng duyệt linh hoạt.

Liên kết hậu phương

Liên kết với kho hàng, công nợ và tài chính

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ