Công việc
PiSA F1 +

Công việc

Thúc đẩy công việc và tối ưu tiến trình vận hành công việc

F1 Plus, Quản lý công việc
F1 Plus

Các chức năng chính

Cung cấp công cụ lập kế hoạch, giao việc, theo dõi thực hiện, thống kê và đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc.

Hỗ trợ quy trình quản lý công việc tinh gọn PDCA

Chu trình PDCA bao gồm các yếu tố: “P” (Plan) là việc lập kế hoạch, “D” (Do) là thực hiện các kế hoạch đã đề ra, “C” (Check) có nghĩa là kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch và cuối cùng “A” (Act) là thực hiện điều chỉnh, cải tiến thích hợp để sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch điều chỉnh này và thực hiện lại chu trình PDCA mới.

Thực hiện việc theo dõi, thay đổi công việc hay các mục tiêu và cứ thế lặp đi lặp lại chu trình thay đổi này, từ đó dẫn đến những cải tiến liên tục trong quá trình được đưa vào áp dụng.

Với mô hình này bạn có thể quản lý những vị trí làm việc như nhân viên kinh doanh, nhân viên kho vận, nhân viên marketing một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Hỗ trợ lập và thực hiện công việc theo ma trận Eisenhower.

Giúp tối ưu hóa quá trình vận hành công việc bằng cách liệt kê hoạt động làm mất thời gian của bạn tại nơi làm việc. Sàng lọc hoạt động dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết của chúng.

1. Khẩn cấp và quan trọng (Công việc, nhiệm vụ cần phải làm ngay lập tức).

2. Quan trọng nhưng không phải khẩn cấp (Công việc, nhiệm vụ cần lên kế hoạch để làm sau).

3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng (Công việc, nhiệm vụ nên bàn giao cho người khác).

4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng (Các hoạt động này cần phải được loại bỏ).

 

Hỗ trợ lập lịch 168

Mỗi một ngày chúng ta có 24h và cho một tuần như vậy ta có tất cả là 24×7 là 168 giờ để sống và làm việc.

Chúng ta cần phải liệt kê tất cả danh sách những công việc cần phải làm trong vòng một tuần. Sau đó dựa trên mức độ ưu tiên về độ quan trọng để sắp xếp chúng vào kế hoạch 168 giờ này.

Lịch 168 giúp chúng ta cân bằng giữa việc cá nhân, việc thường xuyên hàng ngày và công việc của doanh nghiệp.

SaaS F1 Plus

Điểm ưu việt

So với các nền tảng độc lập khác

Tinh gọn

Công cụ tinh gọn nhưng cần thiết

Chủ động

Tự lập kế hoạch và tuân thủ thực hiện

Phân cấp

Công việc được xem xét theo tiến trình và tổ chức phân cấp.

Minh bạch

Minh bạch trong tổng kết công việc và đánh giá nhân viên

Khách hàng áp dụng thành công

Trải nghiệm thành công của khách hàng trên chuyển hóa doanh nghiệp số là tài sản quí giá nhất của chúng tôi.

testimonial shape

Theo dòng thành công

Tái định hình doanh nghiệp và chuyển hóa doanh nghiệp số là cần thiết trong thời điểm này. Bạn đã sẵn sàng cho chiến lược này chưa? Liên hệ với chúng tôi và mọi việc trở lên rõ ràng.

Chúng tôi sẽ liên hệ