Doanh nghiệp số tinh gọn

<

Tư vấn chuyển hóa doanh nghiệp số tinh gọn

Hiện trạng

98% Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam gặp phải tình trạng:

Không biết sử dụng công cụ gì cho phù hợp

Không biết chuyển đổi các quy trình nghiệp vụ hiện tại sang quy trình số như nào để vừa theo dõi được vừa tinh gọn

Không biết làm cách nào bóc tách, kiểm soát chi phí tối ưu

Không có nhân sự rành về tin học để việc chuyển đổi dữ liệu nhanh gọn và chuẩn xác

Không biết sử dụng hoặc lựa chọn các dịch vụ ứng dụng số kết nối nhà nước : hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, chữ ký số, hợp đồng số

Tổng đài, website, brand name SMS

Giải pháp

Tư vấn phần mềm công cụ

Phân tích và chỉ dẫn lựa chọn các bộ phần mềm công cụ : Google suite, Office 365, Zoho,...

Tư vấn mô hình

Tối ưu sơ đồ tổ chức số và nhiệm vụ riêng biệt

Tư vấn quy trình số

Quy trình bán hàng: Quy trình báo giá; đơn hàng và hợp đồng; quy trình tất toán đơn hàng, hợp đồng.

Quy trình mua hàng : đề xuất mua; đơn hàng và hợp đồng mua; quy trình xuất kho, công nợ, thu tiền đơn hàng mua.

Tư vấn Thiết lập lõi kiểm soát tài chính quản trị : thiết lập mô hình hạch toán nghiệp vụ tự động, thiết lập trung tâm chi phí yếu tố (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, đại lý, chi nhánh, công đoạn, lĩnh vực nghiệp vụ,...).

Tư vấn thiết lập ủy quyền, trao quyền kinh doanh

Cách thức lập luật chơi (quy chế bán hàng).

Tư vấn chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu kế toán.

Chuyển đổi dữ liệu kinh doanh.

Lợi ích

Chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng

shape

Cấu trúc nguồn vốn được sắp xếp lại theo hướng

shape

Tối ưu chi phí hoạt động

shape

Tăng lượng tiền mặt

shape

Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả

shape

Nâng cao khả năng sinh lời từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên

shape

Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát và quản lý, quản trị công ty.

shape

Hệ thống thông tin quản lý giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định.

shape

Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên, giữ được nhân tài.

shape

Tăng trưởng tốt và bền vững.

shape