Tư vấn hỗ trợ

Tư vấn hỗ trợ

Hiện trạng

98% Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam gặp phải tình trạng:

Thiếu chiến lược

Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đều chưa có chiến lược kinh doanh cụ thể, hoặc có nhưng không rõ ràng.

Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chưa thiết lập được tầm nhìn chiến lược hoặc không cùng nhau hướng đến cùng một mục tiêu chung.

Khó khăn về nguồn vốn

Vấn đề mà hầu hết mà các doanh nghiệp đều gặp phải là thiếu vốn, mất cân đối về nguồn vốn, sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

Khó khăn về nguồn nhân lực

Đối với một số các doanh nghiệp, vốn không hoàn toàn là yếu tố quyết định mà cốt lõi của nó chính là nhân sự trong doanh nghiệp.

Việc sắp xếp công việc cho nhân sự không hợp lý dẫn đến hiệu quả công việc không cao, có thể dẫn đến chiến lược của công ty không đi đúng hướng.

Khó khăn về quy trình, công cụ quản lý, quản trị

Các mảng kinh doanh của hầu hết các công ty đều vận hành rời rạc, chủ doanh nghiệp rất khó thu thập thông tin quản trị chính xác và kịp thời.

Trong quá trình phát triển, các công ty không xây dựng các hệ thống và quy trình hoạt động phù hợp dẫn đến chi phí hoạt động cao nhưng không hiệu quả.

Giải pháp

Dịch vụ tái cấu trúc chiến lược

Giúp Quý công ty xác định lại chiến lược kinh doanh của công ty: Thế mạnh, điểm yếu, tận dụng những cơ hội hiện tại và né tránh những thách thức thông qua dữ liệu phân tích ngành nghề đang kinh doanh.

Qua đó, chúng tôi sẽ tư vấn Quý công ty sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư để đưa ra phương án mở rộng hoặc thoái vốn đối với các dự án của công ty.

Dịch vụ tái cấu trúc nhân sự

Xây dựng mô tả công việc cho từng nhân sự, ma trận chức năng cho từng phòng ban

Áp dụng KPI để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sự, khen thưởng, thi đua

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cho nhân sự.

Kiểm tra năng lực, sở trường, sở đoản của nhân sự; của phòng ban chức năng để hỗ trợ Quý công ty sắp xếp đúng người vào đúng vị trí trong tổ chức nhằm đạt được chiến lược của công ty.

Dịch vụ tái cấu trúc quy trình quản lý, quản trị

Xây dựng bộ máy tổ chức đầy đủ.

Thiết lập quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Thiết lập quy trình quản lý, quản trị cho từng bộ phận giúp tinh gọn hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý.

Xây dựng hệ thống thông tin kết nối thông suốt trong toàn bộ cơ cấu của công ty.

Dịch vụ tái cấu trúc tài chính

Cơ cấu lại nguồn vốn nếu doanh nghiệp mất cân đối vốn;

Tập trung quản trị tiền mặt và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị;

Đẩy mạnh doanh thu, kiểm soát chi phí, tính toán lại giá thành sản xuất;

Xây dựng chính sách bán hàng, mua hàng để kiểm soát dòng tiền;

Kết nối với các tổ chức tín dụng phù hợp với doanh nghiệp;

Xây dựng phương án kinh doanh

Dịch vụ tái cấu trúc quy trình sản xuất, bán hàng

Rà soát lại, cắt giảm hoặc bổ sung dây chuyền sản xuất sản phẩm cũ.

Nghiên cứu phát triển thêm các dòng sản phẩm, đầu tư máy móc dây chuyền sản xuất.

Thiết lập bộ đánh giá khách hàng, từ đó đưa ra chính sách bán hàng đối với từng khách hàng.

Lợi ích

Chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng

shape

Cấu trúc nguồn vốn được sắp xếp lại theo hướng

shape

Tối ưu chi phí hoạt động

shape

Tăng lượng tiền mặt

shape

Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả

shape

Nâng cao khả năng sinh lời từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên

shape

Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát và quản lý, quản trị công ty.

shape

Hệ thống thông tin quản lý giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định.

shape

Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên, giữ được nhân tài.

shape

Tăng trưởng tốt và bền vững.

shape