I. VẤN ĐỀ

Khi nghiên cứu thị trường chưa biết tìm hiểu nguồn số liệu đủ tin cậy để tổng hợp thông tin tìm ra đúng insight khách hàng => chiến dịch truyền thông Marketing không hiệu quả, nhân sự sale không ra số.

Tiếp cận khách hàng không đúng hướng.

Nhân viên Marketing – Sale đang truyền đạt thông tin bất đồng ngôn ngữ với khách hàng => content không phù hợp KHMT.

Nhân sự sale không hiểu rõ các chương trình quà tặng, các chiến dịch truyền thông của đội Marketing => Truyền đạt không đủ/sai thông tin tới khách hàng.

Nhân sự sale không  hiểu được sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hay những thứ đội Marketing đang làm tác động gì đến khách hàng nên không có kịch bản sale phù hợp.

Nhân sự sale thiếu thông tin về data khách hàng đổ về do đội Marketing cung cấp => không chốt sale hiệu quả, phản ứng chậm với những yêu càu, thắc mắc của khách hàng.

Sale không hiểu được khách hàng khi đội Marketing không cung cấp thông tin nghiên cứu thị trường về chân dung khách hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ rõ rang => tỉ lệ chốt sale thấp.

Trong quá trình giao tiếp với khách hàng, sale không phối hợp khai thác thông tin của khách hàng => Nhân sự Marketing thiếu dữ liệu nghiên cứu, mất tgian hơn, không nhận được phản hồi của khách hàng để cái thiện qcao hay chiến dịch truyền thông.

Marketing không làm việc với sale sẽ khó có thể hiểu rõ vấn đề - mong muốn – hành vi thực tế của khách hàng => không đưa ra được chiến dịch quảng cáo phù hợp, đánh đúng tệp khách hàng.

Nhân sự Marketing Target khách hàng không đúng đối tượng khi nhân sự sale không cung cấp dữ liệu thu thập khách hàng từ thực tế.

Giảm năng lực cạnh tranh với các đối thủ khi các chiến dịch truyền thông không tiếp cận được đúng kh, phối hợp phòng ban chưa tốt

Không được cung cấp dữ liệu nghiên cứu thị trường => giảm tỉ lệ chốt sale khi thuyết phục không chạm được đúng nhu cầu, mong muốn của kh

Nhân sự Marketing không tiếp xúc với khách hàng nên chưa hiểu sâu insight khách hàng, nhân sự sale không phôi hợp dẫn đến chiến dịch truyền thông chưa đủ tác động mạnh đến khách hàng => không hiệu quả.

Phòng Marketing và Sale tách rời nhau, thành phần khác nhau nhân sự 2 bên khó phối hợp trong quá trình yêu cầu và truyền đạt thông tin.

Nhân sự sale trong quá trình giao tiếp chỉ sale bán hàng nhưng không khai thác thông tin khách hàng => đội Marketing thiếu dữ liệu để tiến hành triển khai các chương trình, chiến dịch.

Nhân sự sale không làm file báo cáo, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng => đội Marketing khách hàng đo lường được hiệu quả truyền thông.

Không có sự phối hợp phòng ban dẫn đến khi xây kịch bản chốt sale chưa khai thác được thông tin đúng đủ của khách => tỉ lệ chốt sale không cao, khai thác thông tin thiếu.

Khi chương trình bán hàng, hay chiến dịch truyền thông không hiệu quả 2 team có thái độ đổ lỗi cho bên còn lại.

II. GIẢI PHÁP

Nhân sự Marketing trao đổi với sale để xây dựng những câu hỏi để khai thác, tiến hành khảo sát và thu thập thông tin trong quá trình giao tiếp với kh từ đó thu được thông tin chuẩn để lên chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả.

VD: Xin ngày tháng năm sinh để lên chương trình chi ân.

Nhân sự lắng nghe và thấu hiểu “nỗi đau” của khách hàng => Làm bảng phân tích, đánh giá nhu cầu, vấn đề, mong muốn của khách hàng cũ để tìm ra insight chuẩn cung cấp cho phòng Marketing.

Nhân sự sale trong quá trình bán hàng quan sát khách hàng họ có thái độ và cách chọn sản phẩm, dịch vụ ra sao, thích tính năng nào. Vấn đề - mong muốn là gì => cung cấp cho đội Marketing để phân tích và tổng hợp thông tin.

Nên gộp chung phòng Marketing và Sale do 1 người phụ trách, để 2 bên hỗ trợ và nắm bắt được thông tin nhanh hơn. Leader cũng dễ điều phối.

Sử dụng hệ thống báo cáo, dữ liệu tài nguyên trên mạng nội bộ công ty, để 2 bên có thể trao đổi dữ liệu nhanh chóng.

Khuyến khích 2 bên chủ động tương tác, và gắn kết qua các hoạt động tập thể như teambuilding, 121,….

Tổ chức những buổi họp chung 2 team Marketing – sale để phổ biến thông tin, trao đổi để biết cách phối hợp tiếp cận khách hàng => tăng doanh thu.

Marketing cần trao đổi để các bạn Sale hiểu tính chất công việc của mình, đồng thời sale cũng có những buổi trao đổi để Marketing hiểu công việc khi giao tiếp của các bạn với khách hàng từ đó 2 bên điều chỉnh để phối hợp nhịp nhàng.

Xây dựng văn hóa thẳn thắn, 2 bên phối hợp và được quyền góp ý để bộ phận còn lại cải thiện. Khuyến khích những ý kiến mang tính đóng góp - xây dựng.

Trao đổi nhân sự đến các phòng ban 1 – 2 ngày quan sát để hiểu công việc của nhau, từ đó biết cách tối ưu công việc để hỗ trợ bộ phận còn lại.

Gắn mục tiêu OKR, KPI của 2 phòng có liên quan đến nhau, 2 bên cùng tham gia và ảnh hưởng lợi ích chung => có trách nghiệm chủ động phối hợp.

Quản lý 2 team Marketing – Sale cần gắn kết, trao đổi để hiểu công việc từ đó điều phối nhân sự 2 bên gắn kết.

Khi giao việc thêm yêu cầu sales cần nắm bắt thị trường, thu thập thông tin về khách hàng, người tiêu dùng, đối thủ, xu hướng tiêu dùng… để phản hồi và cung cấp thông tin cho marketing, để marketing điều chỉnh hay thay đổi chiến lược khi cần.

Khi đưa ra các chương trình bán hàng, chiến dịch truyền thông bộ phận Marketing cần cung cấp thông tin, phổ biến để ns hiểu rõ và phối hợp tương tác với khách hàng.

Khi có vấn đề thẳng thắn, tôn trọng ngồi cùng nhau tìm nguyên nhân để giải quyết, tránh tình trạng mâu thuẫn và đổ lỗi.